2 Şubat 2017 Perşembe

Reverse Polish Notation

Reverse Polish NotationPolish Notation aksine operatör işaretçilerinin sayıların sağ tarafına yazılması ile gerçekleştirilen bir ifadedir. Operatörler belirli kurallar çerçevesinde sağ tarafa aktarılır. Böylece parantez gibi ayraçlar ifadelerde kullanılmaz. 3+4 ifadesi 3 4 + şeklinde ifade edilir.

Reverse Polish Notation operatör ifadenin sağına yazılır
3 - 4 + 5 ifadesi 3 4 5 + - şeklinde ifade edilebilir. Tabiki çarpma operatöründe durum biraz farklı olacaktır. 

( 3 - 4 ) x 5 ifadesinde işlem önceliği olduğu için 3 4 - 5 x şeklinde yazılmak zorundadır.

Daha karmaşık bir örnek;

5 + ((1 + 2) × 4) − 3
dönüşümü
5 1 2 + 4 × + 3 −

Reverse Polish Notation ile programlama yapılırken ifadenin solundan başlanır. Operatöre rastlanırsa kendisinden önceki iki sayı ile işlem yapılır ve sıraya yazılır. 

Şimdi sizde 5 1 2 + 4  x + 3 - ifadesi için bir program yazmayı deneyiniz.   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder