10 Mayıs 2017 Çarşamba

Algoritma Soruları 030 - İsimde geçen harflerin matrise rastgele yerleşimi

Seviye : Orta

Kullanıcıdan alınan isim ve soyisim içinden rastgele alınan harfleri 3X3 matrise yazdıran programı yazınız?

Açıklama: Kullanıcı ismini "yasinsağlam" olarak girsin

a  l   m
y  y  s
ğ  n  i

Algoritma Soruları 029 - İsmi matrix şeklinde yazmak

Seviye : orta

Kullanıcıdan alınan isim ve soyisim bilgisini 3X3 matrise yazdıran programı yazınız?

Açıklama: Kullanıcı ismini "yasinsağlam" olarak girsin

y  a   s
i   n   s 
a  ğ   l

Algoritma Soruları 028 - Şifre oluşturma 2

Seviye : Orta

Bir işletme kullanıcıları için 5 haneli ve {1,2,3,4,5,6,7,8,9} rakamlarından oluşacak bir şifre üretmek istemektedir. Bu şifre rastgele oluşturulurken aşağıdaki şu kurala uymak zorundadır;

-Şifrede aynı rakamdan 2 tane olmayacaktır. (örnek iki adet 8 rakamı içermeyecek)

Şifreyi oluşturan programı yazınız?

Açklama: Aşağıda rastgele oluşturulan şifrelerin geçerlilik durumu gösterilmiştir;

34931 --> geçersiz 3 rakamı iki kere kullanılmış
35426 --> Geçerli şifre
96851 --> Geçerli şifre
62129 --> geçersiz 2 rakamı iki kere kullanılmış

Algoritma Soruları 027 - Şifre oluşturma 1

Seviye : Orta

Bir işletme kullanıcıları için 5 haneli ve {1,2,3,4,5,6,7,8,9} rakamlarından oluşacak bir şifre üretmek istemektedir. Bu şifre rastgele oluşturulurken aşağıdaki şu kurala uymak zorundadır;

-Şifrede ardışık rakam olmayacaktır. (örnek 5 ten sonra 6 gelmeyecek)

Şifreyi oluşturan programı yazınız?

Açklama: Aşağıda rastgele oluşturulan şifrelerin geçerlilik durumu gösterilmiştir;

34951 --> geçersiz 3 ve 4 ardışık sayı
35426 --> Geçerli şifre
96851 --> Geçerli şifre
62129 --> geçersiz 12 şeklinde ardışık sayı var

7 Mayıs 2017 Pazar

Algoritma Soruları 026 - Rakam değiştirerek daha büyük sayı üretmek.

Seviye : orta

Kullanıcıdan alınan veya rastgele üretilen 5 basamaklı sayının, birler basamağındaki sayı diğer basamaklardaki sayılarla yer değiştirecek. Fakat oşuşan yeni sayının eskisinden daha büyük olması beklenmektedir. Herhangi 5 basamaklı sayı için kaç adet büyük sayı üretilebileceğini bulan programı yazınız?

Açıklama :Örnek olarak kullanıcıdan alınan 78267 sayısını ele alamım.

Bu sayının birler basamağı 7 dir.  78267

Bu yedi rakamı onlar basamağındaki 6 ile yerdeğiştirdiğinde --> 78276 > 78267

Yine yüzler basamağındaki 2 ile yer değiştirdiğinde --> 78762 >78267

şartını sağlar, diğer basamaklar için yeni sayı büyük olmaz. Dolayısı ile sadece 2 tane büyük sayı üretilebilir.


Algoritma Soruları 025 - Dizi içi mutlak eşit sayıları bulma

Seviye : Başlangıç

-10 000 ve +10 000 aralığında rastgele sayılardan oluşan 250 elemanlı bir dizi oluşturunuz. Dizi içinde negatif ve pozitif olarak aynı sayılarından kaç adet olduğunu bulunuz?

Açıklama : Diyelim ki oluşan dizi şu şekilde olsun
{-567, 3456,-45, -789, 245, ...., 567,..........}  böyle bir dizide hem -567 hemde +567 olduğu için sonuç 1 olarak döndürülecek.

ipucu Math.abs komutu sayıların mutlak değerini alır. Yada -567+567=0 şeklinde çözüme gidiniz?

Android Studio Quickly - Gif kullanımı

Android içinde GIF resimleri gösterebilmenin çeşitli yolları mevcuttur. Şu an akullandığım en iyi GIF eklentisi Glide diyebilirim.

Glide uygulamasının GitHub sayfası --> https://github.com/bumptech/glide

Öncelikle uygulamanın gradle sayfasında şu değişiklikleri yapın;

repositories {
  mavenCentral() 
}

dependencies {
  compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0'
  compile 'com.android.support:support-v4:19.1.0'
}
  
Ardından forma bir ImageView ekleyin ve   

@Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  ...
  ImageView imageView = (ImageView) findViewById(R.id.my_image_view);

  Glide.with(this).load("http://goo.gl/gEgYUd").into(imageView);
}