15 Kasım 2018 Perşembe

SQL Çalışma Soruları

Aşağıdaki tablolar baz alınarak hazırlanan soruları ve cevapları inceleyiniz?


SELECT SORGUSU ÇALIŞMA SORULARI

1.Öğrenci tablosundaki tüm kayıtları listeleyin.

2.Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını ve soyadını ve sınıfını listeleyin.

3. Öğrenci tablosundaki cinsiyeti kız (K) olan kayıtları listeleyiniz.

4.Öğrenciler tablosundaki sınıfların adını her sınıf bir kez görülecek şekilde listeleyiniz.

5.Öğrenci tablosundaki cinsiyeti Kız ve Sınıfı 10A olan öğrencileri listeleyiniz.

6.Öğrenci tablosundaki 10A veya 10B sınıfındaki öğrencilerin adını, soyadını ve sınıfını listeleyiniz.

7.Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını, soyadını ve numarasını okul numarası olarak listeleyiniz. (as kullanım örneği)

8. Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını ve soyadını birleştirip, adsoyad olarak listeleyiniz. (as kullanım örneği)

9. Öğrenci tablosundaki Adı ‘A’ harfi ile başlayan öğrencileri listeleyiniz.

10.kitap tablosundaki sayfa sayısı 50 ile 200 arasında olan kitapların adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.

11. Öğrenci tablosunda adı Fidan, İsmail ve Leyla olan öğrencileri listeleyiniz.

12. Öğrenci tablosundaki öğrencilerden adı A, D ve K ile başlayan öğrencileri listeleyiniz.
 
13. Öğrenci tablosundaki sınıfı 9A olan Erkekleri veya sınıfı 9B olan kızların adını, soyadını, sınıfını ve cinsiyetini listeleyiniz.

14. Sınıfı 10A veya 10B olan erkekleri listeleyiniz.

15.Öğrenci tablosunda doğum yılı 1989 olan öğrencileri listeleyiniz.
1
2
select * from ogrenci
where dtarih between '01/01/1989' and '12/31/1989'

16.Öğrenci numarası 30 ile 50 arasında olan Kız öğrencileri listeleyiniz.

17.Öğrencileri adına göre sıralayınız.


18. Öğrencileri adına, adı aynı olanlarıda soyadlarına göre sıralayınız.


19. 10A sınıfındaki öğrencileri okul numarasına göre azalan olarak sıralayınız.

20. Öğrenciler tablosundaki ilk 10 kaydı listeleyiniz.


21. Öğrenciler tablosundaki ilk 10 kaydın ad, soyad ve doğum tarihi bilgilerini listeleyiniz.


22.Sayfa sayısı en fazla olan kitabı listeleyiniz.


23. Öğrenciler tablosundaki en genç öğrenciyi listeleyiniz.


24. 10A sınıfındaki en yaşlı öğrenciyi listeyin.


25. İkinci harfi N olan kitapları listeleyiniz.


26. Öğrencileri sınıflarına göre gruplayarak listeleyin.


27. Öğrencileri her sorgulamada sıralaması farklı olacak şekilde rastgele listeleyin.


28. Ogrenci tablosundan Rastgele bir öğrenci seçiniz.


29. 10A sınıfından rastgele bir öğrencinin adını, soyadını, numarasını ve sınıfını getirin.
1
2
3
select top 1 ogrno,ograd,ogrsoyad,sinif from ogrenci
where sinif= '10A'
order by newid()


INSERT INTO ÇALIŞMA SORULARI

30. Yazar tablosunu KEMAL UYUMAZ isimli yazarı ekleyin.


31. Biyografi türünü tür tablosuna ekleyiniz.


32. 10A sınıfı olan ÇAĞLAR ÜZÜMCÜ isimli erkek, sınıfı 9B olan LEYLA ALAGÖZ isimli kız ve sınıfı 11C olan Ayşe Bektaş isimli kız öğrencileri tek sorguda ekleyin.


33. Öğrenci tablosundaki rastgele bir öğrenciyi yazarlar tablosuna yazar olarak ekleyiniz.


34.Öğrenci numarası 10 ile 30 arasındaki öğrencileri yazar olarak ekleyiniz.

1
2
insert into yazar(yazarad, yazarsoyad)
select ograd,ogrsoyad from ogrenci where ogrno between 10 and 30

35. Nurettin Belek isimli yazarı ekleyip yazar numarasını yazdırınız.(Not: Otomatik arttırmada son arttırılan değer @@IDENTITY değişkeni içinde tutulur.)

1
2
3
insert into yazar(yazarad, yazarsoyad)
values('Nurettin','Belek')
select @@IDENTITY

UPDATE ÇALIŞMA SORULARI

36. 10B sınıfındaki öğrenci numarası 3 olan öğrenciyi 10C sınıfına geçirin.


–sorguyu görüntülemek için yazıldı

37. 9A sınıfındaki tüm öğrencileri 10A sınıfına aktarın


–sorguyu görüntülemek için yazıldı

38. Tüm öğrencilerin puanını 5 puan arttırın.
1
update ogrenci set puan=puan+5

DELETE SORGUSU ÇALIŞMA SORULARI
NOT 1: DELETE sorgusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus şart kısmıdır. şart yazılmazsa silme işlemine tüm kayıtlar dahil edilir.
NOT 2: TRUNCATE TABLE komutu sorgu örneklerinin sonunda verilecektir.(Tabloyu boşaltmak için kullanılır. TRUNCATE TABLE TABLOADI)
39. 25 numaralı yazarı silin.

–Not: veritabanı fk ayarlarında delete,update cascade ayarlandığı için ilişkili tabloları otomatik olarak güncellenecek.

SELECT …… IS NULL Komutu

Select sorguları içinde değeri null olan kayıtları ararken alanadı=null olarak arama yapılamaz. Null olan alanları aramak için is null ifadesi kullanılır.
40. Doğum tarihi null olan öğrencileri listeleyin. (insert sorgusu ile girilen 3 öğrenci listelenecektir)


BİRDEN ÇOK TABLODAN VERİ ÇEKME ÇALIŞMA SORULARI (JOIN KULLANMADAN)

41. Öğrencinin adını, soyadını ve kitap aldığı tarihleri listeleyin.


42. Fıkra ve hikaye türündeki kitapların adını ve türünü listeleyin.


43. 10B veya 10C sınıfındaki öğrencilerin numarasını, adını, soyadını ve okuduğu kitapları listeleyin.


44. Roman türündeki kitapları okuyan öğrencilerin numarasını, adını, soyadını ve okuduğu kitabın adını listeleyin


SQL JOIN ( INNER JOIN ) KULLANIMI ÇALIŞMA SORULARI

45. Öğrencinin adını, soyadını ve kitap aldığı tarihleri listeleyin.


46. Fıkra ve hikaye türündeki kitapların adını ve türünü listeleyin.

yada


47. 10B veya 10C sınıfındaki öğrencilerin numarasını, adını, soyadını ve okuduğu kitapları, öğrenci adına göre listeleyin.


SQL LEFT JOIN Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

48. Kitap alan öğrencinin adı, soyadı, kitap aldığı tarih listelensin. Kitap almayan öğrencilerinde listede görünsün.


49. Kitap almayan öğrencileri listeleyin.


50. Alınan kitapların kitap numarasını, adını ve kaç defa alındığını kitap numaralarına göre artan sırada listeleyiniz.


51. Alınan kitapların kitap numarasını, adını kaç defa alındığını (alınmayan kitapların yanında 0 olsun) listeleyin.


52. Öğrencilerin adı soyadı ve aldıkları kitabın adı listelensin.


SQL LEFT JOIN ve RIGHT JOIN Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

53.Her öğrencinin adı, soyadı, kitabın adı, yazarın adı soyad ve kitabın türünü ve kitabın alındığı tarihi listeleyiniz. Kitap almayan öğrenciler de listede görünsün.


54.Her öğrencinin adı, soyadı, kitabın adı, yazarın adı soyad ve kitabın türünü ve kitabın alındığı tarihi listeleyiniz. Kitap almayan öğrenciler de listede görünsün.( Farklı Çözüm)


55. 10A veya 10B sınıfındaki öğrencilerin adı soyadı ve okuduğu kitap sayısını getirin.


İÇ İÇE SELECT SORGULARI ÇALIŞMA SORULARI

56.En fazla sayfa sayılı kitabın bilgilerini listeleyiniz.
Yöntem 1


Yöntem 2( İç içe select ile)


57. Sayfa sayısı ortalama sayfa sayısından fazla olan kitapları listeleyiniz.


58.İç içe select ile dram türündeki kitapları listeleyiniz.


59.Adı e harfi ile başlayan yazarların kitapları


60.İç içe sorgu ile kitap okumayan öğrencileri listeleyiniz.


61. İç içe select ile okunmayan kitapları listeleyiniz.


62. Mayıs ayında okunmayan kitapları listeleyin.


SQL AVG Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

AVG fonksiyonu ortalama değeri döndürür.
63. Tüm kitapların ortalama sayfa sayısını bulunuz.


64.Sayfa sayısı ortalama sayfanın üzerindeki kitapları listeleyin.


SQL COUNT Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

COUNT fonksiyonu , belirtilen ölçütlerle eşleşen satır sayısını döndürür.
65.Öğrenci tablosundaki öğrenci sayısını gösterin


66.Öğrenci tablosundaki toplam öğrenci sayısını toplam sayı takma(alias kullanımı) adı ile listeleyin.


67.Öğrenci tablosunda kaç farklı isimde öğrenci olduğunu listeleyiniz.


SQL MAX Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

MAX fonksiyonu belirtilen ölçülerle eşleşen en yüksek kayıtı getirir.
68.En fazla sayfa sayısı olan kitabın sayfa sayısını listeleyiniz.


69.En fazla sayfası olan kitabın adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.


SQL MIN Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

MIN fonksiyonu belirtilen ölçülerle eşleşen en yüksek kayıtı getirir.
70.En az sayfa sayısı olan kitabın sayfa sayısını listeleyiniz.


71.En az sayfası olan kitabın adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.


72.Dram türündeki en fazla sayfası olan kitabın sayfa sayısını bulunuz.


73.numarası 15 olan öğrencinin okuduğu toplam sayfa sayısını bulunuz.


SQL DATE / SQL DATEDIFF Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

DATEDIFF :Belirtilen tarihler arasındaki farkı hesaplamak için kullanılır.
GETDATE :Şuan ki tarih ve zamanı getirir. MySqlde now() fonksiyonu kullanılır.
74.Öğrencinin adını, soyadını ve yaşını listeleyin.


SQL GROUP BY Kullanımı ÇALIŞMA SORULARI

75.İsme göre öğrenci sayılarının adedini bulunuz.(Örn: ali 5 tane, ahmet 8 tane )


76.Her sınıftaki öğrenci sayısını bulunuz.


77.Her sınıftaki erkek ve kız öğrenci sayısını bulunuz.


78.Her öğrencinin adını, soyadını ve okuduğu toplam sayfa sayısını büyükten küçüğe doğru listeleyiniz.

79.Her öğrencinin okuduğu kitap sayısını getiriniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder