2 Nisan 2018 Pazartesi

Kotlin Dersleri - 02 - Kullanıcıdan veri almak


Programlama diline ismini veren Kotlin adası
Kotlin'de konsol üzerinden kullanıcı verisi almak için readLine() komutu kullanılır.Bu komut varsayılan olarak veriyi String türünde alır.

var isim = readLine()
var yas = readLine()

yukarıda yas değişkeni konsoldan alındığında String türünde olacaktır.

println("a sayısını giriniz:")
var a = readLine()
println("b sayısını giriniz:")
var b = readLine()

var c : Int = a!!.toInt() + b!!.toInt()
print("$a ve $b sayılarının toplamı = " + c)

 tür dönüşümü ise !!.toInt ya da !!.toString() şeklinde yapılabilir.

fun main(args: Array<String>){
  var isim = readLine()
  var yas = readLine()

  println(isim)
  println(yas)

  println("a sayısını giriniz:")
  var a = readLine()
  println("b sayısını giriniz:")
  var b = readLine()

  var c : Int = a!!.toInt() + b!!.toInt()
  print("$a ve $b sayılarının toplamı = " + c)

} 

Dersi video olarak izlemek için;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder