8 Nisan 2018 Pazar

Kotlin Dersleri - 10 - ArrayList

Kotlin'de liste kullanımı Java ile nerdeyse aynı, tanımlama yapılırken ArrayList<Tür adı> şeklindekullanılmaktadır. Oluşturulan listeye add() komutu ile elementler yerleştirilmekte, get(indis) ile elemanlar okunabilmektedir.

var liste = ArrayList<String>()

liste.add("bir")
liste.add("iki")
liste.add("üç")
liste.add("dört")
liste.add("beş")
liste.add(0,"sıfır")

Yukarıda string türünde bir liste tanımlanmış ve get metodu ile elemanlar yerleştirilmiş. get(indis, değer) fonksiyonu ile istenilen indise yerleştirme yapılabilir.

println(liste)

println(liste[2])
println(liste.get(4))

liste.remove("beş")
liste.removeAt(4)
//liste.removeAll()
liste.set(1,"biiiiir")
println(liste)

Köşeli parantez veya get metodu ile elemanlar okunabilir. Remove komutu ile silinebilir, set komutu ile değeri değiştirilebilir.

liste.contains("iki") //trueliste.contains("dört") //false
liste.isEmpty() //false// liste.clear() //listeyi temizler
liste.indexOf("sıfır") // index değeri 0 döndürür
//liste.equals(liste2)

 contains ile belirtilen değişkenin listede olup olmadığı kontrol edilebilir. Listeye değer atanıp atanmadı ise isEmpty komutu ile gerçekleştirilebilir.

Arraylist içindeki elemanlar for yada foreach döngüsü ile alınabilir;

for(str in liste) print(str + " ")

liste.forEach { str -> print(str + " * ") }

Tüm kodlar;
fun main(args: Array<String>){
  var liste = ArrayList<String>()

  liste.add("bir")
  liste.add("iki")
  liste.add("üç")
  liste.add("dört")
  liste.add("beş")
  liste.add(0,"sıfır")

  println(liste)

  println(liste[2])
  println(liste.get(4))

  liste.remove("beş")
  liste.removeAt(4)
  //liste.removeAll()
  liste.set(1,"biiiiir")
  println(liste)

  liste.contains("iki") //true  liste.contains("dört") //false
  liste.isEmpty() //false  // liste.clear() //listeyi temizler
  liste.indexOf("sıfır") // index değeri 0 döndürür
  //liste.equals(liste2)
  for(str in liste) print(str + " ")

  liste.forEach { str -> print(str + " * ")  }
}

Dersi video olarak da izleyebilirsiniz;


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder