3 Nisan 2018 Salı

Kotlin Dersleri - 03 - If-Else Şart Bloğu

Kotlin'de if-else şart bloğunun kullanımı C dilinden türeyen dillerde olduğu gibi kullanılıyor. "If(şart) doğruysa else yanlışsa" kalıbı korunmuş.

if(ortalama>=60) {
  println("GEÇTİNİZ")
} else { println("KALDINIZ") }

Ayrıca aralık(range) kontrolude if bloğunda destekleniyor.
if(ortalama in 60..100) {}

 burada ortalamanın 60 ile 100 arasında olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu durum and ile daha uzun bi şekilde çözülebilir ama range ile kolayca hallediliyor.


fun main(args: Array<String>){
  var vize : Float = 0.0f  var final : Float = 0.0f  var ortalama : Float = 0.0f
  print("Vize notunu giriniz :")
  vize = readLine()!!.toFloat()

  print("Final notunu giriniz :")
  final = readLine()!!.toFloat()

  // ortalama = vize %40 + final %60
  ortalama = ((vize*0.40) + (final*0.60)).toFloat() // (float)
  println("Ortalamanız = " + ortalama)

  if(ortalama>=60) {
    println("GEÇTİNİZ")
  } else { println("KALDINIZ") }

  if(ortalama>=90 && ortalama<=100) println("Notunuz AA")  // && ve, || veya
  else if(ortalama>=80 && ortalama<90) println("Notunuz BA")
  else if(ortalama>=70 && ortalama<80) println("Notunuz BB")
  else if(ortalama>=60 && ortalama<70) println("Notunuz CC")
  else if(ortalama>=50 && ortalama<60) println("Notunuz DD")
  else println("Notunuz FF")

}

Bu dersi video olarak izleyebilirsiniz;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder