6 Nisan 2018 Cuma

Kotlin Dersleri - 04 - When şart bloğu

Kotlin dilinde switch-case yapısı yerine WHEN bloğu kullanılmaktadır. Değerlendirelecek değişken when(değişken) olarak işleme alınır. Değişken değerinin eşitliği kontrol edilir ve yapılacak işlem karşısına tanımlanır. 

print("1-5 arasında sayı giriniz : ")
var sayi : Int = readLine()!!.toInt()

when (sayi){
  1 -> {println("bir")}
  2 -> {println("iki")}
  3 -> {println("üç")}
  4 -> {println("dört")}
  5 -> {println("beş")}
  else -> {
    println("aralık dışında sayı")}
}

Yukarıdaki örnekte kullanıcının girdiği sayısal değer yazı ile ifade edilmiştir.

Eğer aralık sorgulanacakca 1..10 şeklinde range kullanılabilir. Aşağıdaki örneği inceleyiniz;

print("1-20 arasında sayı giriniz : ")
var a : Int = readLine()!!.toInt()

when(a){
  in 1..10 -> {
    println("Bir ve on arasında")}
  in 11..20 -> {
    println("on ve 20 arasında")}
  else -> {
    println("aralık dışında")}
}

Bu dersi video olarak da izleyebilirsiniz;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder