13 Ocak 2018 Cumartesi

Algoritma dersine yeni başlayanlar için basitten zora sorular?


1. Aşağıdaki terimleri açıklayınız?
     -Int
     -Float
     -String
     -Char

2. Aşağıdaki satırda ne yapılmaktadır?
     int sayi;
     sayi = 5;

3. Aşağıdaki satırda yapılan işlem 2. sorudaki işlemle aynı mıdır?
     int sayi = 5;

4. Aşağıda satırda ne yapılmıştır?
     String isim = "ALİ";

5. Bir önceki soruda neden " (çift tırmak) işareti kullanılmıştır?

6. Aşağıdaki tanımlama doğru mudur? Sebebini açıklayınız?
     int gökçe;

7. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır? 
     int a = 5;
     int b = 7;
     if(a<b) System.out.println("a küçüktür b");

8. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?
     int a = 5;
     int b = 7;
     if(a<b) System.out.println("a küçüktür b");
     else if(b<a) System.out.println("b küçüktür a");
     else System.out.println("a eşittir b");

9. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır? i değişkeninin döngünün her adımdaki değerini düşünün? i++ ifeadesi ne yapmaktadır?
    int i = 0;
    for(i=0;i<10;i++){
         System.out.println("algoritma");
    }

10. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır? 9. sorudan farkı nedir?
    int i = 0;
    for(i=0;i<10;i++){
         System.out.println(i + "algoritma");
    }

11. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?
     int i = 0;
     int toplam = 0;
     for(i=0;i<10;i++){
         toplam = toplam + i;
     }
     System.out.println(toplam);

12. Bir önceki soru da toplam neden 0'a eşitlenmiştir? Yazdırma işlemi neden for döngüsünün dışında yazılmıştır? Döngü içerisinde yazılsaydı ne olurdu?

13. Aşağıdaki ifadeler aynı işi mi yapmaktadır?
    toplam = toplam + 5;
    toplam += 5;

14. Aşağıdaki kodlar ne yapmaktadır?
    a = 5 % 2;
    a = b % 2;

15. Bir sayının tek mi çift mi olduğunu nasıl anlarız? Kodlayınız.

16. Birden 100'e kadar sayılardan tek olanların toplamını bulan kodları yazınız?

17. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?
    int i;
    int toplam = 0;
    for(i=0;i<100;i=i+5){
         System.out.print(i + " + ");
         toplam += i;
    }
    System.out.println(toplam);

18. Aşağıdaki kodun çıktısı ne olur?
    int a,b;
    a = 5;
    b = 3;
    System.out.println(a % b);

19. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır? ortalama değişkeni neden float olarak tanımlanmıştır?
    int a,b,c,d;
    float ortalama;
    a = 5;
    b = 11;
    c = 17;
    d = 13;
    ortalama = (float) (a+b+c+d) / 4;

20. Aşağıdaki kod da ne yapılmaktadır? Hesaplama öncesinde neden (float) yazılmıştır?
    int a, b;
    float c;
    a = 5;
    b = 8;
    c = (float) (a+b) / 2;

21. Yirmi sayının ortalamasını bulmak için ne yapmalıyız? a, b, c, d ...... diyerek 20 adet değişken mi tanımlamalıyız?

22. Aşağıda ne yapılmıştır?
    int[] dizi = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20};

23. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
    int[] dizi = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20};
    System.out.println(dizi[0]);
    System.out.println(dizi[1]);

24. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
    int i = 5;
    int[] dizi = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20};
    System.out.println(dizi[i]);
    System.out.println(dizi[i++]);
    System.out.println(dizi[i++]);

25. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?
    int i = 5;
    int j = 8;
    int[] dizi = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20};
    System.out.println( dizi[i] + dizi[j] ) ;

26. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?
    int  i;
    int[] dizi = {5,8,13,21,34};
    for(i=0;i<=4;i++){
        System.out.println("Dizinin" + i + ". elemanı = " + dizi[i] );
    }

27. Bir önceki soruda döngü neden i<=4 olarak verilmiştir?

28. Dizi indis değeri neden 0'dan başlar?

29 . Yüz elemanlı bir dizinin en son elemanının indis değeri neden 99'dur?

30. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?
    int  i;
    int toplam = 0;
    float ortalama;
    int[] dizi = {5,8,13,21,34,55,89};
    for(i=0;i<dizi.length; i++){
        toplam += dizi[i];
    }
    ortalama = (float) toplam / dizi.length;

31. Bir önceki soruda dizi.length ne iş yapmaktadır?

32. Dizi içindeki eleman sayısını elle yazmak yerine neden dizi.length kullanırız? 

33. Aşağıdaki tanımlama ile ne yapılmıştır?
    String isimler = {"ali", "beyhan", "cengiz", "deniz"};
    isimler[3] = isimler[0];

34. Aşağıdaki kodlar ne yapmaktadır?
    char[] harfler;
    String isim = "Fatih Sultan Mehmet";
    int i ;
    for(i=0;i<isim.length;i++){
           harfler[i] = isim.charAt(i);   
    }

35. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?
    Random r = new Random();
    int rastgele = r.nextInt();

36. Aşağıda kod ile ne yapılmıştır?
     Random r = new Random();
     int rastgele = r.nextInt(100);
     float rastgeleNoktali = r.nextFloat(); 

37. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?   
    Random r = new Random();
    int rastgele = r.nextInt();
    if (rastgele % 2 == 0) System.out.println(rastgele);

38. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?
    Random r = new Random();
    int[] dizi = new int[100];
    int i;
    for(i=0;i<100;i++){
         dizi[i] = r.nextInt(50)+50;
    }

39. Aşağıda üretilen random sayılar hangi aralıktadır?
     r.nextInt(1000) + 4000;

40. Yüz elemanlı bir diziyi 100 ile 120 arasında üretilmiş rastgele sayılarla doldurunuz?

41. Aşağıdaki dizinin eleman sayısı kaçtır?
    String isim = "yunus emre"
    char[] harfler = new char[isim.length()];

42. Aşağıdaki kod hatası nedir?
    int[] dizi = new dizi[9];

43. Aşağıdaki kod hatası nedir?
    int[] dizi = new int[10];
    int i;
    for(i=1;i<=10;i++){
         System.out.println(dizi[i]);   
    }

44. Aşağıdaki kodlar ne yapmaktadır?
    int a = (int) 'a';
    char c = (char)  97;

45. ASCII tablosu nedir?

46. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?
     Random r = new Random();
     int a, i;
     for(i=0;i<10;i++){
          a = r.nextInt(26) + 65;
          System.out.print((char) a );
    }

47. Yirmi elemanlı bir dizi tanımlayın ve içini 0-100 arasındaki sayılarla doldurun?

48. Bir önceki soruda dizideki tek ve çift eleman sayısını buldurun?

49. İsminizdeki harflerin ASCII kodlarını yanyana yazdıran programı yazınız?

50. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?
    String isim = "Alaeddin Kaykubat";
    int i,a;
    for(i=0;i<isim.length;i++){
         a = (int) isim.charAt(i);
         if(a%2==1) System.out.print(isim.charAt(i));
    }

51. Metotların (fonksiyonların) kullanım amacı nedir?

52. Aşağıdaki metot hangi türde parametreleri alıp hangi türde veri döndürmektedir?
     static int hesapla(int a, int b){
           return a+b;
     }

53. Kullanıcıdan vize ve final notlarını alan ortalamayı geri döndüren metotu yazınız? Metot ne türde veri alacak ve ne türde veri döndürecek?

54. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?
    static char karakterBul(int a){
         return (char) a;
}

55. Tüm metotlar değer döndürmek zorunda mıdır? 

56. Void kelimesi ne zaman kullanılır?

57. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?
     static void sadeceYaz(int a){
        System.out.println(a);
     }

58. Bir önceki soruda neden void kullanılmıştır?

59. Değer almayan ve değer döndürmeyen metotlar yazılabilir mi?

60. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?
    static void ekranaYaz(){
         System.out.println("Ne değer alırım, ne de değer döndürürüm, dünya bana güzel!");
    }

61. Recursive (özyinelemeli) metotlar nedir? Çalışma mantığı nasıldır?

62. Kendisine gönderilen sayının faktöriyelini bulan Recursive metot tanımlayınız?

63. Aşağıdaki kod ne yapmaktadır?
     Scanner scan = new Scanner(System.in);
     String isim;
     do{
          System.out.println("Bir isim giriniz:");
          isim = scan.nextLine();
          if(isim.equals("ali")) break;
     }

64. Break komutu döngülerde ve diğer kalıplarda ne iş yapar?

65. String ve char değişkenlerin farkı nedir?

devamı gelecek....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder