6 Nisan 2018 Cuma

Kotlin Dersleri - 05 - For döngüsü ve Range

Kotlin'de for döngüsü, C ve ondan türeyen dillerde kullanılandan biraz farklıdır. Range olarak tabir edilen ve sayı aralığı yada herhangi bir sequence belirten ifadelerler yapılır. Bu ifadeler örneğin 1 - 100 arasındaki sayılar için 1..100 şeklindedir.

Aşağıda for döngüsü örneği mevcuttur;

//for(i=0;i<10;i++) c türevi dillerde kullanılan genel for döngüsü
var i : Int
for(i in 1..10){ //1..10 buna RANGES deniyor  print("$i - ")
}

Döngü adımları birden fazla olacaksa step ifadesi kullanılır. "1..100 step 2" burada adımlar 1-3-5-7.... şeklinde yüze kadar devam edecektir. Aşağıdaki örenği inceleyelim;

//birden 100'e kadar tek sayıların toplamı?var toplam : Int = 0
for(i in 1..100 step 2){
  toplam += i  //toplam = toplam +i}

println("\n1'den 100'e kadar sayıların toplamı = $toplam")

Aşağıya doğru ters döngü ise downto komutu ile gerçekleştirilir;

//aşağıya doğru döngülerfor(i in 10 downTo 1 step 2) {
  print("$i - ")
}
a

Bir aralıkta döngü kurulacaksa örnek olarak 20 ile 30, burada ya range kullanılacaktır 20..30 yada until ifadesi;
//until komutufor(i in 10 until 20){
  print("$i - ")
}

println()

//range'ler değişken olarak tanımlanabilirval a = 30..40
for(i in a){
  print("$i - ")
}

Aralıklar (range) if ile de kullanılabilir;
//range'ler if ile kullanılabilirval b = 35if(b in a) println("\n30 ve 40 arasında")

val az = "a".."z"val karakter = "h"if(karakter in az) println("alfabetik karakterdir")

 Dersi video olarak da izleyebilirsiniz;


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder