7 Nisan 2018 Cumartesi

Kotlin Dersleri - 08 - Fonksiyonlar

Kotlin'de tüm fonksiyonlar "fun" kelimesi ile başlar. Fonksiyon tanımlarken aşağıdaki yapı kullanılır.

fun  fonksiyon_adi(giriş parametleri) : dönüş_türü {işlemler}

Root alanına tanımlanan fonksiyonlar main fonksiyonu veya diğer fonksiyonlardan çağrılabilirler.

fun topla(sayi1:Int, sayi2:Int) :Int{
  return sayi1+sayi2
}

sayi1 ve sayi2 'yi toplayıp integer tipinde geri döndüren fonksiyon yukarıda tanımlanmıştır.

Fonksiyon değer döndürmüyorsa türü "Unit" olarak tanımlanabilir. Java ve C de kullanılan void ile aynıdır.

fun carp(sayi1: Int,sayi2: Int) : Unit{println(sayi1*sayi2)}
//unit değer döndürmeyen fonksiyonlarda, void

Fonksiyonlarda yapılan işlem kısa ise {} parantez kullanımına gerek yoktur.

fun cikar(sayi1: Int,sayi2: Int) : Int = sayi1-sayi2

Aşağıda çeşitli fonksiyonlar ve bunların main fonksiyonundan çağrılması gösterilmiştir.

fun main(args: Array<String>){
  var sonuc = topla(3,8)
  println(sonuc)

  sonuc = cikar(5,13)
  println(sonuc)

  println("İsminizi giriniz :")
  var isim : String
  isim = readLine()!!.toString()
  println(merhabaYaz(isim))

  println(bol(5.0f,3.0f))

}

fun topla(sayi1:Int, sayi2:Int) :Int{
  return sayi1+sayi2
}

fun cikar(sayi1: Int,sayi2: Int) : Int = sayi1-sayi2

fun merhabaYaz(isim : String) : String = "Merhaba " + isim

fun carp(sayi1: Int,sayi2: Int) : Unit{println(sayi1*sayi2)}
//unit değer döndürmeyen fonksiyonlarda, void
fun bol(sayi1: Float,sayi2: Float=1.0f) : Float = (sayi1/sayi2).toFloat() // (float) a/b

Dersi video olarak da izleyebilirsiniz;


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder