8 Nisan 2018 Pazar

Kotlin Dersleri - 11 - Sınıf ve nesne kavramı

Kotlin!de sınıflar Java syntaxı ile aynı şekilde tanımlanır. Fakat sınıflar aynı zamanda yapıcı method için parametre de alabilirler. Yapıcı fonksiyon ise init ön eki ile gerçekleştirilir.

class ogrenci(ad : String ){
  var isim : String = ""   
  var soyad : String = ""
   
  fun ekle () : String = this.isim + " " + this.soyad
   
  init {
    println("merhaba $ad")
  }
}

Yukarıda tanımlanan ogrenci sınıfı, ad değişkenini yapıcı fonksiyon için alabilmektedir. Yapıcı fonksiyon ise init ön eki ile tanımlanmış.

fun main(args: Array<String>){
  var ogr = ogrenci("ali")

  ogr.isim = "mehmet"  ogr.soyad = "yasin"
  //println(ogr.isim + " " + ogr.soyad)
  println(ogr.ekle())
}

Main alanında nesne tanımlanırken new komutuna gerek yoktur. Değer ataması yapılacak değişken nesneyi içinde tutmaktadır.

Tüm kodlar;
class ogrenci(ad : String ){
  var isim : String = ""  var soyad : String = ""
  fun ekle () : String = this.isim + " " + this.soyad
  init {
    println("merhaba $ad")
  }
}

fun main(args: Array<String>){
  var ogr = ogrenci("ali")

  ogr.isim = "mehmet"  ogr.soyad = "yasin"
  //println(ogr.isim + " " + ogr.soyad)
  println(ogr.ekle())
}

 Dersi video olarak da izleyebilirsiniz;

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder